BO


BOBFERGUSONITE
BOBIERRITE
BOEHMITE
BOGDANOVITE
BOGGILDITE
BOGGSITE
BOGVADITE
BOHDANOWICZITE
BOKITE
BOLDYREVITE (?)
BOLEITE , with photos
BOLIVARITE
BOLTWOODITE
BONACCORDITE
BONATTITE
BONCHEVITE (m‚lange?)
BONSHTEDTITE
BOOTHITE
BORACITE (high) , with photos
BORACITE (low) , with photos
BORAX , with photos
BORCARITE
BORISHANSKIITE
BORNEMANITE
BORNHARDTITE
BORNITE , with photos
BORODAEVITE
BOROMUSCOVITE
BOROVSKITE
BOSTWICKITE
BOTALLACKITE
BOTRYOGENE
BOTTINOITE
BOULANGERITE
BOURNONITE , with photos
BOUSSINGAULTITE
BOWIEITE
BOYLEITE